Uddeling/besøg på KHS

Hvis du vil uddele materialer/budskaber til vores elever, studerende og ansatte eller opsætte plakater på Køge Handelsskole, har du flere muligheder.

Politik for eksterne besøg
Med mere end 2500 menneskers daglige gang på Køge Handelsskole er vi attraktive for alle, der vil
sælge services, produkter, ydelser mv. Banker, fagforeninger, religiøse foreninger, politiske partier, politikere m.m. har stor interesse i at markedsføre sig på skolen. Normalt henvises lovlig aktivitet til at stå uden for hoveddøren efter tilladelse (privat grund).

Vi har retningslinjer for forskellige typer af henvendelser:

Boder og uddeling
Alle eksterne henvendelser omkring boder, uddeling af flyers m.m. i huset henvises til servicecentret (send e-mail), som visiterer og videreformidler i huset. Skolen forbeholder sig ret til at sige nej tak ved henvendelser fra fx yderliggående organisationer og foreninger. 

Organisationer og virksomheder, der vil besøge Køge Handelsskole med kommercielt formål for øje fx salg af produkter, medlemskaber mv, skal betale 1000 kr. for at opsætte bod i KHS Cafe. Pengene går ubeskåret til skolens Elevfond, som har til formål at støtte elever, som kommer fra økonomisk trængte kår eller på anden måde har brug for en økonomisk håndsrækning. Hvis jeres virksomhed også gerne vil støtte op om vores elever og studerende, skal I være velkomne til at kontakte os - skriv en e-mail og skriv 'Elevfond-sponsor' i emnefeltet.

Politiske debatter
Eleverne og studerende kan anvende undervisningstid til politiske debatter mv., hvis de indsættes i en faglig kontekst fx temadage, erhvervsdage eller politiske debatter styret af lærer og/eller studieråd.

Politikere som enkeltpersoner må ikke agitere i undervisningstiden, dog må politikere fx ministre
m.m. gerne besøge skolen for at se og høre undervisning og projekter m.m.

Statsministerkandidater kan inviteres til at lytte og svare på undervisningsrelevante spørgsmål udenfor valgkampsperioden. Når der er udskrevet valg må elevernes undervisningstid kun anvendes ved arrangerede møder, hvor kandidater fra flere/alle partier optræder samtidig i en paneldebat.

Presse, advertorials og hale af pressekorps
Alle henvendelser fra presse, journalister og kommunikationsfolk skal henvises til skolens direktør og kommunikationschef. Det gælder også aktiviteter, som naturligt medfører skrivende presse fx besøg af politikere eller andre indflydelsesrige personer. Omvendt i valgår træffes internt forudgående aftale og grønt lys med skolens direktør og kommunikationschef, inden kontakt tages med politiske interessenter mv.

Udleje lokaler til eksterne arrangementer
Banker, organisationer, partiforeninger kan leje skolen uden for undervisningstid på linje med alle andre brugere - mod betaling. Skolen forbeholder sig ret til at være optaget -­ såfremt yderliggående organisationer og foreninger vil leje sig ind - kontakt os pr. e-mail.

Plakater og flyers
Man er velkommen til at ophænge plakater og flyers på de dertilindrettede opslagstavler - den største og mest centrale er placeret ved skolens Mediecenter. Undlad at efterlade flyers på bordene i KHS Cafe mv. af hensyn til oprydning og rengøring. Se endvidere punktet om "Boder og uddeling".Marts 2015 (rev. september 2016)