Udbytte af kursus


Kursuscenter

Erfaringsudveksling mellem to kursister

For to måneder afsluttede Poul Johansson Gulløv og Rikke-Maria Lovring Nielsen modul-forløbet ’Coaching som arbejdsredskab’ på Kursuscentret på Køge Handelsskole. 

Erfaringsudveksling mellem to kursister


For to måneder afsluttede Poul Johansson Gulløv og Rikke-Maria Lovring Nielsen modul-forløbet ’Coaching som arbejdsredskab’ på Kursuscentret på Køge Handelsskole. De to kursister mødtes fornylig for at samle op på de læringspointer, de tog med fra undervisningen og til en snak om, hvordan de bruger de teoretiske værktøjer i praksis.

Rikke-Maria Lovring Nielsen er ernæringscoach, personlig træner og jobkonsulent. Hun skriver bøger, designer tøj og er i det hele taget lidt af et ’idé- og projektmenneske’, som hun selv kalder det. Poul Johansson Gulløv er ud over personlig handicaphjælper, også højskolelærer på specialforløb omkring livsindhold, hvor man arbejder med at bryde sine grænser og skabe trivsel, for handicappede i alle aldre og deres pårørende. 
”Det mest gennemgribende for mig, er bevidstheden om ’at kunne lade aben blive, hvor den hører hjemme – nemlig hos dén, der har udfordringen’ og det, ’at kunne blive på egen banehalvdel’ – altså at lade den anden have ret til sin holdning” ikke bare som noget man siger, men virkeligt at føle at det er OK...,” siger Poul Johansson Gulløv om kursusforløbet ’Coaching som arbejdsredskab’.
Rikke-Maria Lovring Nielsen er enig: ”Når man ønsker at hjælpe et andet menneske, er det vigtigt at blive klar over, at man skal ”turde” at lade ansvaret blive hos den, man skal hjælpe… også selv om man selv ville have besluttet noget andet. Det, at kunne lytte ’om bag ordene’ uden at fortolke – altså værdien af at kunne lytte med åben nysgerrighed, det har været utrolig givtigt,” siger hun og fortsætter: ”Efter kurset har jeg selv fået mindst tredoblet min tålmodighed og fordoblet min forståelse. Det er som om, at jeg ikke bare har en dybfølt respekt for mine borgere, som hidtil, jeg formår også at udvise den på en anden måde. Det giver plads til endnu mere udvikling hos dem,” siger hun.

Rumme det hele
”Jeg kan også bruge den megen træning i spørgeteknikker fra undervisningen,” siger Poul Johansson Gulløv og uddyber: ”Det at spørge ind, skabe refleksion og give den anden plads til at komme med sine egne forslag til løsninger på et problem - det bruger jeg både i mit arbejdsliv og privat. Jeg må indrømme, at jeg synes, det er fascinerende som folk lytter, når de føler sig hørt i stedet for at blive overdænget med velmenende råd.”
Rikke-Maria Lovring Nielsen supplerer: ”Og at kunne arbejde med både afklaring og målsætning, det er guld værd i mit job! Det gjorde jeg selvfølgelig også før, men de mange redskaber fra de fem moduler har, hver på sin måde, givet mig en helt anden struktur og systematik end tidligere. Det giver en ro og fastholdelse på en god måde i relation til mine borgere, der ofte er i en svær situation i forvejen”.

Motivation og selvværd
”Det at kunne arbejde med motivation, selvværd og selvtillid hos andre - det gør mig i stand til at videregive en form for mental beslutningskompetence til den, jeg arbejder med,” tilføjer Poul Johansson Gulløv og fortsætter: ”Det er DERES mål, det er DERES plan, det er DEM der skal sørge for at få sat i gang. Jeg er deres back up, ikke deres trækhest… derfor er sejen OGSÅ deres, når de har taget endnu et skridt mod deres mål. Den oprigtighed gør en forskel”. Rikke-Maria Lovring Nielsen er helt enig. 
Begge kursister fandt modulerne med stresshåndtering og konfliktopløsning vigtige, for der kom alle redskaber fra de foregående moduler i brug. 
Poul Johansson Gulløv siger: ”Det betød også meget, at underviseren Ann Kofoed Tvilling, ud over sin levende undervisning, også er solidt fagligt funderet, både på teorien og på i coaching i praksis. Man kan mærke hun brænder for det, og at hun har erfaring med både unge, voksne, business coaching og udsatte grupper.”
Rikke-Maria Lovring Nielsen fortsætter: ”Ud over personlig - og faglig udvikling, så vil jeg lige tilføje, at jeg synes, vi havde en utrolig hyggelig tid på uddannelsen. Der var et spækket program, men der blev skabt et godt klima med plads til både grin og dybe drøftelser.” 
Poul Johansson Gulløv nikker: ”Og der var plads til alles forskellighed. Der var egentligt mange flere brancher og jobfunktioner samlet, end jeg lige havde forestillet mig. Der var lagermanden, holdlederen, sekretæren, behandleren, sælgeren og flere. Det gør at man får øjnene op for, hvor meget værktøjerne kan bruges,” siger han.
På Kursuscentret på Køge Handelsskole starter nyt hold op 21. september.

Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Ordblinde får hjælp til at læse videre

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge