Styrk det mentale arbejdsmiljø


Kursuscenter

Kursuscentret KHS indbød til gratis introseminar som optakt til ”Sådan skabes en ANTI-stresskultur i praksis”, som begynder 30. august. Husets egen Rikke Lunde Madsen introducerede sammen med Rikke Maj Thauer fra Thauer Stresscenter ApS til smagsprøven, som 70 mennesker havde tilmeldt sig.

 

”Arrangementet havde trukket ledere, HR-konsulenter, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra såvel det offentlige og det private fra hele Sjælland til. ”Gode oplæg og rigtig gode formidlere – fik sat nogle tanker i gang”, ”Spændende og relevant for mit daglige arbejde som leder”, ”Interessant og nyttig viden med gode eksempler”, ”Gode input til hvordan man kan gribe trivsel an på arbejdspladsen.” lød nogle af evalueringerne på introseminaret,” siger udviklingskonsulent Rikke Lunde Madsen.
”Sidste år i maj havde vi stor konference om netop stress og forebyggelse af stress, som der var stor opbakning til. Derfor har vi taget initiativ til i år at lave et forløb med Rikke Maj Thauer, som er ekspert på blandt andet stress og psykisk førstehjælp. Vi havde den 7. juni indbudt til gratis fyraftensmøde som en næringsrig appetitvækker på sensommerens forløb,” fortæller Rikke Lunde Madsen, som er udviklingskonsulent i Kursuscentret KHS og selv har en baggrund som HR-udviklingskonsulent og leder i den offentlige sektor.

”På introseminaret kom Rikke Maj Thauer og jeg rundt om måder at styrke trivsel og forebygge stress blandt medarbejdere og kolleger med helt lavpraktiske og effektive værktøjer. Det er dyrt for virksomheder og for samfundet at mange mistrives på jobbet og rammes af stress. Undersøgelser viser, at 70 % af alle danskere føler sig stresset på daglig basis, og det kan have store omkostninger både for den enkelte og arbejdspladsen,” siger Rikke Lunde Madsen.


Nøglen til trivsel

”I mange funktioner på en arbejdsplads – fra ledere, arbejdsmiljørepræsentanter til TR og HR i såvel den private som den offentlige sektor – efterlyses konkrete og nemme værktøjer til at spotte mistrivsel, tage den bløde dialog og forebygge stress i en travl hverdag,” siger Rikke Lunde Madsen.
”Vi kom rundt om betydning af, at alle på en arbejdsplads har en fælles forståelse af kerneopgaven for at sikre og højne trivsel på arbejdspladsen. Vi talte om rolleklarhedens betydning for at beskytte mod mistrivsel. Vi så på hvilke virkemidler, der er mest gunstige i den personlige samtale om private forhold. Rikke Maj Thauer gav deltagerne indsigt i, hvad det at yde psykisk førstehjælp på arbejdspladsen består i, og på hvilken betydning kommunikation har på virksomhedens resultater,” siger Rikke Lunde Madsen.

 

 

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Efteruddannelse gør hverdagen lettere

Skræddersyet efteruddannelsesforløb med bl.a. coaching og teamledelse i praksis

Minna fra Lundbeck har taget Den Grundlæggende Lederuddannelse

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge