Ordblinde får hjælp til at læse videre


Kursuscenter

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde og elever, der har brug for bedre træning i læsning, stavning og matematik (FVU).

Kenneth Jensen, 35 år, har fået svar på, hvorfor han har måtte kæmpe så hårdt med at skrive, læse og forstå i skolen. Han er ordblind, og med den rette hjælp kan han nu fuldføre sin uddannelse samt realisere drømmen om et kontorjob.

Kenneth Jensen går til ordblindeundervisning. Det har givet ham troen på, at han kan fuldføre sin EUX Business uddannelse på Køge Handelsskole samt realisere drømmen om et kontorjob.

Individuel sparring
“Jeg har fået hjælp med individuel sparring på mine opgaver, og jeg lærer både nogle teknikker og at anvende IT hjælpemidler, og det letter arbejdet med at forstå tekster og skrive opgaver. Det er guld værd,” forklarer Kenneth Jensen.

600.000 danskere har vanskeligt ved at læse og skrive, og 400.000 unge og voksne i Danmark vurderes at være ordblinde.

Ordblindhed og læse-stavevanskeligheder kan ofte være en spærring for læring og beskæftigelse og giver i mange tilfælde den enkelte problemer med tro på egne evner og muligheder.

Kenneth til ordblindeundervisning med underviser Henrik

Morten Pedersen, 30 år, havde det svært i grundskolen, og blev mobbet og kaldt dum. Først som 18-årig blev han testet og fandt ud af, at han er ordblind. Han arbejder hos Danalim og forbedrer hele tiden sine skriftlige evner og stavning ved at gå til gratis ordblindeundervisning på Hf og VUC Roskilde-Køge.

”Jeg er super glad for at gå på ordblindehold og har været her i 2-3 år. Vi har det hyggeligt på holdet, hvor vi er ca. 5-6 personer. Læreren er altid frisk og veloplagt og meget pædagogisk og dygtig. Jeg kan godt stresse lidt, når jeg skal læse eller ikke kan finde ud af det med orddeling eller endelser på ord,” forklarer Morten Pedersen. Han foreslår i øvrigt, at ordblindetestning bliver fast i grundskolen, så alle bliver testet.

Morten Pedersen

Højere selvværd
Morten Pedersen har altid været lidt genert og tilbageholdende, men det har ordblindeundervisningen på VUC formået at lave om på.

”Jeg er blevet meget stærkere fagligt, men også personligt kan jeg mærke, at jeg har rykket mig meget. Jeg er blevet mere åben over for andre og kan tale med de fleste. Jeg siger det ligeud til folk, at jeg er ordblind og møder heldigvis ingen fordomme. Alle er venlige. Med hjælpemidler som computer og oplæsning er undervisningen med til at forbedre mine muligheder i livet og for andre job, siger Morten Pedersen.

Der er plads til masser af humor og smil i ordblindeundervisningen. Her hos lærer Solveig Bredgaard

Hjælp at hente for ordblinde
Både Hf og VUC Roskilde-Køge samt Køge Handelsskole har en afdeling for Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). Her kan alle, der er færdige med grundskolen, få lavet en gratis ordblindetest samt efterfølgende få ordblindeundervisning tilpasset den enkelte.

”Vi kan tilbyde undervisning her på skolen eller på den ordblindes arbejdsplads. Læsning og især skrivning og it bliver mere og mere nødvendig i dagligdagen. Tænk bare på borger.dk eller dokumentation på arbejdspladsen. Flere end man tror har svært ved skrivning og it og det kan betyde meget at få bedre styr på dette. Både privat og på jobbet, siger ordblindeleder på Hf og VUC Roskilde-Køge Marie Wolter Bertelsen.

”Er du i tvivl om, hvorvidt du er ordblind, kan man altid kontakte os, og få lavet en gratis test” fortæller Mette Koch, der er uddannelsesleder for Ordblindeundervisning og Forberedende voksenundervisning hos Køge Handelsskole.

”Vi tilbyder små trygge hold, og skræddersyr dem, så undervisningen er tilpasset til alle deltagerne. Alle ordblinde har forskellige udfordringer og ordblindeundervisning er individuel. Ordblinde kan f.eks. finde det rigtig anstrengende at læse, og koble lyde og bogstaver sammen, så derfor laver vi særskilt undervisningsplan til hver enkelt kursist. De kommer med hver deres formål for læring samt individuelle udfordring, og de kan få test og undervisning om dagen og om aftenen,” siger Mette Koch.

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde og elever, der har brug for bedre træning i læsning, stavning og matematik (FVU).

”Ved en fælles indsats mellem Køge Handelsskole og Hf og VUC Roskilde-Køge kan vi bedre sikre, at vi får målrettet undervisningen til den enkelte borger. Vi kan både tænke det almene og det merkantile ind i undervisningen, sætte bredere fokus på videre uddannelse eller beskæftigelse og sikre fornøden brobygning til relevante uddannelsesinstitutioner eller virksomheder,” forklarer ordblindeleder hos Hf og VUC Roskilde-Køge Marie Wolter Bertelsen.

Elever får et bedre og rigere liv
Selv om man er ordblind eller har problemer med at læse og skrive, kan man godt have en masse ressourcer, der gør, at man kan blive en dygtig iværksætter, håndværker eller tage en videregående uddannelse. Det gør man med den rette undervisning og de rette redskaber.

”Vores tilbud er vigtigt, fordi det giver borgere med ordblindhed eller læse-stavevanskeligheder de kompetencer og mestringsstrategier, der gør, at de får en tiltro til egne evner og gennemfører en kompetencegivende uddannelse, der sikrer dem adgang til videre uddannelse eller beskæftigelse – og i mange tilfælde et bedre og rigere liv,” siger rektor for Hf og VUC Roskilde-Køge Dorthe Lundqvist.

Kontakt

Mette Schou Jensen

Sekretær (FVU/OBU)

E-mail: msj@khs.dk

Tlf: 91346616

Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Efteruddannelse gør hverdagen lettere

Skræddersyet efteruddannelsesforløb med bl.a. coaching og teamledelse i praksis

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge