Lederuddannelse er også personlig udvikling


Kursuscenter

På den seneste udgave af den populære grundlæggende lederuddannelse på Kursuscentret på Køge Handelsskole har Bjarne Lassen og Tommy Krusegaard Jensen begge fået fyldt op i den faglige rygsæk – især personlig udvikling og ny viden om ledelse. Forløbet kommer desuden rundt om konflikthåndtering, persontyper, mødeledelse og kommunikation.

 

På lederuddannelse

Bjarne Lassen arbejder til daglig som salgsbackup i Sanistål, mens Tommy Krusegaard Jensen er gartner med ledelsesansvar hos Hillis Planteskole i Hårlev og i sin fritid holdleder i Falck. For dem begge har alle modulerne af den grundlæggende lederuddannelse været en spændende rejse, hvor de har lært meget om ledelse og oplevet stor personlig udvikling.

Bjarne Lassen har valgt at tage den grundlæggende lederuddannelse, fordi han overvejer at gå ledervejen og ser uddannelsen som et godt fundament at bygge på. For Bjarne Lassen er noget af det bedste ved uddannelsen, at der er afsat god tid til at deltagerne kan drøfte deres problemstillinger med hinanden og lære af hinanden: ”Det har været meget lærerigt for mig at høre om de andres udfordringer som ledere, og så er det rigtig godt at kunne vidensdele”, siger Bjarne Lassen.

Tommy Krusegaard Jensen har et meget konkret mål med at tage uddannelsen. Han vil nemlig gerne gøre sit fritidsjob som holdleder i Falck til et fuldtidsjob som udrykningsleder, og det har han sin nuværende arbejdsgivers fulde opbakning til: ”Jeg har talt meget med min ene chef om det jeg lærer på uddannelsen, og hun er meget åben og lytter til det, jeg fortæller”. 


Kæmpe stort udviklingsskridt
Tommy Krusegaard Jensen oplever, at han har fået gode ledelsesmæssige værktøjer med sig, og at uddannelsen har været et kæmpestort udviklingsskridt for ham. Især har han fået rigtig meget ud af emnet positiv psykologi, som har givet ham ny indsigt i, hvordan man som leder får følgeskab af sine medarbejdere:
”Noget af det vigtigste, jeg tager med mig er, at, skal man ændre noget, skal man starte med sig selv,” siger Tommy Krusegaard Jensen, som har oplevet af få feedback på bagrund af sit forløb på Kursuscentret. Helt konkret fortæller hans medarbejdere, at han er blevet mere fokuseret og målrettet, og Tommy Jensen oplever til gengæld selv, at hans medarbejdere lytter mere til ham og virker mere interesserede. Derfor har han fået blod på tanden til at fortsætte sin uddannelse som leder ved at tage en Akademiuddannelse i Ledelse, efter det ønskede job som udrykningsleder i Falck.  Også Bjarne Lassen fortæller, at han er blevet meget bedre til at lytte og spørge ind til det andre siger og derved få mere viden end han ellers ville have fået. Han synes også, han er blevet bedre til at planlægge og til at reflektere over det, han gør og det han oplever. Alt sammen noget der er med til at forberede ham på rollen som leder.

Fleksibelt og anvendeligt – også for ikke-ledere
Både Tommy Krusegaard Jensen og Bjarne Lassen er enige om at en stor fordel ved uddannelsen er, at den er opbygget af moduler med forskellige emner, der alligevel hænger sammen: ”Det, at uddannelsen er modulopbygget over flere måneder er rigtig godt, så der er tid til refleksion mellem modulerne, og så er det også lettere at få det passet ind i et job,” siger Tommy Krusegaard Jensen.
”Som underviser er det en fornøjelse at følge deltagernes udvikling og det sammenhold, der opstår undervejs. De er gode til at bruge og støtte hinanden og udfordrer også gerne hinanden på en god og konstruktiv måde, siger underviser Kim Duus Glovinski, og fortsætter: ”Jeg ser, hvordan de udvider deres perspektiv og bliver mere bevidste om, det de gør, hvordan det virker på andre, og hvad de vil opnå med det de gør.”
På spørgsmålet om de vil anbefale uddannelsen til andre svarer både Bjarne Lassen og Tommy Krusegaard Jensen et klart ja!
”Jeg har allerede anbefalet det til andre – også til nogen der ikke er ledere. Jeg synes nemlig godt, at det kan give en god forståelse for ledelse også selv om du ikke skal være leder”, siger Tommy Krusegaard Jensen, og fortsætter: ”Som holdleder har jeg manglet en masse værktøjer, til hvordan jeg skal agere over for folk, hvordan jeg får følgeskab og får folk med mig. På en skala på 1-10 vil jeg give 9 eller 10. Jeg har fået et meget større udbytte end jeg havde regnet med. Helt sikkert!”

Næste hold starter d. 5. september 2022, og du kan tilmelde dig eller få information ved at kontakte kursussekretær Katja Lorentzen i Kursuscentret, Køge Handelsskole Klik her

 

 

Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Ordblinde får hjælp til at læse videre

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge