Kvalitet i arbejdet


Kursuscenter

Få lagt din individuelle GVU-uddannelsesplan hos os!

På Køge Handelsskole kan en ufaglært med en god portion erfaring i bagagen blive faglært på blot 12 uger. 

Få lagt din individuelle GVU-uddannelsesplan hos os!


På Køge Handelsskole kan en ufaglært med en god portion erfaring i bagagen blive faglært på blot 12 uger. Forud går et større udredningsarbejde, som involverer fagpersoner fra alle skolens afdelinger, inden en GVU-uddannelsesplan baner vejen videre i uddannelse og job. 

”På Køge Handelsskole forenes alle kræfter på tværs af uddannelsesområder, når deltagerne på Center for Karrierevejledning skal sikres de bedst mulige redskaber til at komme videre. Det gælder fx når ufaglærte kontorassistenter skal blive faglærte på 12 intense uger på skolebænken,” fortæller GVU-og Voksenvejleder Karen Skipper. 
”Før de overhovedet kan komme i gang med uddannelsesforløbet skal de først realkompetencevurderes. Når de mødes med mig til en GVU-samtale og kommer alt på bordet: Skolepapirer, kursusbeviser og praktisk erfaringer bekræftet med udtalelser fra tidligere arbejdsgivere mv. – så trækker vi på husets mangfoldige ressourcer. Vi tjekker op på, om erfaringerne og kompetencerne svarer til de niveaukrav, uddannelsen kræver som forudsætning. Vi bruger undervisere fra Kursuscenteret og Merkantil hg-afdelingen – og fra tid til anden handelsgymnasiet, når vi skal have vurderet fagligheden. Vi lægger stort krav på kvaliteten – det nytter ikke at slække på noget. Både realkompetencevurderingen og GVU-planen tager tid at lave – netop fordi så mange mennesker skal ind over. En GVU-plan gælder i seks år, så det store arbejde bag kan krones med færdiggørelse af uddannelse inden seks år” siger Karen Skipper. 

”Vi får både henvendelser fra jobcentre og a-kasser, og vi har siden sommer haft 66 GVU-samtaler og hjulpet med at udarbejde uddannelsesplaner – både ind over kontoruddannelsen og ind over andre fagområder og skoler,” siger Karen Skipper. 

Før forløbet går i gang 
”Vi tilbyder fx ufaglærte kontorassistenter at blive faglært på blot 12 uger – men det kræver som sagt, at mindst to års relevant erhvervserfaring, og at deres samlede praktiske erfaringer kan summes op til at udgøre alle grundfagene på kontoruddannelsen – enten som merit fra tidligere kurser eller gennem en realkompetencevurdering,” fortæller Karen Skipper. 

”Tilbuddet gælder både ledige og beskæftigede. Folk i arbejde skal have grønt lys fra deres arbejdsgiver til at begynde på uddannelsesforløbet. De får udarbejdet en GVU-uddannelsesplan – altså en grundlæggende voksenuddannelsesplan – og en individuel realkompetencevurdering. Begge dele er gratis for beskæftigede,” forklarer Karen Skipper. 
”For ledige gælder det, at Jobcenter skal godkende, at den ledige går i gang med at blive kompetencevurderet og efterfølgende blive tilmeldt fagene i uddannelsesplanen. Kontoruddannelsen, som rummer EUD-specialfag og AMU-kurser, varer 60 dage. Man skal indstille sig på det er hårdt arbejde, de 12 uger, forløbet kører over,” siger Karen Skipper. 

”Vi har fagligt kompetente og erfarne undervisere på plads i forløbet. Undervisningen veksler mellem læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og det afsluttende fagprøveprojekt. Rammerne omkring uddannelsen er på plads: Vi har gode lokaler, bærbare pc’ere, gratis kaffe og te, god cafe og køleskab til den medbragte frokost. Vi er placeret godt i forhold til offentlig transport og motorvej – og vi har gratis parkering. Der er altså ingen hindringer for at komme i gang. Hvis vi i realkompetencevurderingen konstaterer, der mangler fag, er der også råd for det,” siger Karen Skipper. 
”Vi har holdopstart efterår og forår. Den 13. december sidste år fejrede vi otte kontorassistenter blev faglærte – med flotte karakterer. Og den 27. januar ser vi frem til at byde det næste hold velkommen på et nyt 12-ugers forløb. Har man spørgsmål – hvad enten man er ledig eller i job er man velkommen til at kontakte mig på telefon 40 61 69 73 eller e-mail kms@khs.dk,” fortæller Karen Skipper.

Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Ordblinde får hjælp til at læse videre

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge