Bedre ledelse blandt mange kulturer


Kursuscenter

Nathan Meister er daglig teamleder på Nettos logistiklager i Køge, men er ansat hos den japanske virksomhed Daifuku. Han kommer selv fra New Zealand, og arbejder blandt mennesker fra mange forskellige kulturer. Han er nu i gang med Den grundlæggende lederuddannelse på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole for at udvikle en bedre forståelse af den danske kultur og egen ledelsesstil.

 

”Jeg er ansat på en international arbejdsplads, som ligger i Danmark, så det er vigtigt at have en forståelse for den danske kultur, som vi alle arbejder i. Flere af mine kolleger fra Daifuku har deltaget i Den grundlæggende lederuddannelse, og vi taler og tænker derfor mere enslydende nu, hvilket har gjort kommunikationen mellem os meget bedre. Vi har fået de samme værktøjer med i vores bagage fra uddannelsen, og har derfor fået en anden forståelse for hinanden og medarbejderne,” fortæller Nathan Meister.

Nathan Meister er oprindelig uddannet skuespiller. Han kom til Danmark for syv år siden, og startede kort tid efter som vikar hos Daifuku, der står for drift og vedligeholdelse af Nettos logistiklager i Køge. Trods, han ikke er faglært inden for branchen, blev han hurtigt tilbudt et job som servicetekniker, og arbejder i dag som teamleder for produktionsholdet.

”Den grundlæggende lederuddannelse har været med til at give mig og mine kolleger samme oplevelse af lederskab og værktøjer til at håndtere situationer, så vi kan stå sammen om hvordan vi bedst motiverer medarbejderne. Det kræver, at vi konstant er opmærksomme på hvad den enkelte medarbejder har brug for, også når de er under pres fx i denne tid med Covid-19, hvor vores arbejdsgange bliver forstyrret af fravær. Jeg føler, at vi nu er blevet bedre til at støtte hinanden som ledere, og til at motivere medarbejderne ved at inddrage dem i problemløsningen,” siger Nathan Meister.


Kulturforståelse styrer uden om konflikter
Han er lige nu i gang med et overbygningsmodul på Den grundlæggende lederuddannelse, som handler om vigtigheden af at have kulturel forståelse.

”Selv for de andre dansk-indfødte på uddannelsen, har det været en øjenåbner at forstå, hvor meget kultur betyder på en arbejdsplads, for at undgå samt løse konflikter. Fx forholdet til magtdistancen, dansk ironi og sarkasme samt hvad der er normalt og unormalt i Danmark. Jeg kommer fra en anden kultur, og har lært af danskernes øgede fleksibilitet, lighed og mulighed for at bruge egne initiativer i opgaverne. Jeg har virkelig været glad for at kunne anvende både teorien og værktøjerne sideløbende på min arbejdsplads. Især kommunikationsdelen, konflikthåndtering samt at få et dybere fokus på at mennesker er forskellige og har brug for individuelle former for motivation og anerkendelse,” forklarer Nathan Meister.

Næste hold på Den grundlæggende lederuddannelse starter den 11. oktober 2022. For yderligere information kontakt Katja Lorentzen på Kursuscentret KHS på tlf. 91346651.

 

 

Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Ordblinde får hjælp til at læse videre

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge