Adgang for alle


Kursuscenter

Vi er din lokale uddannelsespartner!

På Kursuscentret på Køge Handelsskole findes et væld af uddannelsestilbud på forskellige niveauer.

Vi er din lokale uddannelsespartner!


På Kursuscentret på Køge Handelsskole findes et væld af uddannelsestilbud på forskellige niveauer. Det er muligt at tage enkeltstående kurser, hele uddannelser – og for virksomheder hele skræddersyede forløb med henblik på at give medarbejdere udviklingsmuligheder og kompetenceløft.  ”Uddannelse og efteruddannelse åbner døre til arbejdsmarkedet, større ansvar eller nye typer opgaver, men uddannelsessystemet kan være en jungle at finde rundt i – men vi står klar til at guide igennem,” siger Charlotte Due, projektleder på Kursuscentret.

Til rådighed for alle 
”Vi er den professionelle og lokale uddannelsespartner, og vi har gennem årene høstet mange erfaringer med at vejlede beskæftigede og jobsøgende enkeltpersoner samt virksomheder. For mennesker, der ikke rigtig har fået taget hul på at uddanne sig eller skal videreuddanne sig, har vi Center for Karrierevejledning. Her kan man få endevendt mulighederne for at få formel uddannelse på baggrund af hidtidige erfaringer og meritter. Her tages udgangspunktet i det enkelte menneske, og foruden undervisning er her både vejledning og støtte at hente. Hvis man vil vide mere kontaktes voksenvejleder Karen Skipper via vores hovednummer 5667 0400 eller direkte på kms@khs.dk,” siger Charlotte Due.

Hvad skal det bruges til? 
”Vi kan også skræddersy forløb for små, store, private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi har det forkromede overblik, når efteruddannelsen af medarbejderne skal planlægges. Vi kender hele uddannelsestrappen, de økonomiske støttemuligheder for virksomheder m.m.
Sammen med den enkelte afdeling, leder eller medarbejder finder vi vej gennem uddannelsesjunglen, så vi sikrer at uddannelsen bruges optimalt og skaber værdi,” fortæller Charlotte Due, som kan kontaktes direkte på 2945 0275 eller cd@khs.dk.

Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Ordblinde får hjælp til at læse videre

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Den Grundlæggende Lederuddannelse tilrettet Haribos behov

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge