Skifte kurs som voksen

Livslang læring er en vigtigt for os alle, for vi lever et langt liv og vores tilværelse ændrer sig

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

Tydelig kommunikation giver god ledelse

Jan Vinderslev driver nichevirksomheden CPH Limousines, der transporterer forretningsfolk og high-en

Arbejdsplads som læringsrum for ledere

Med Lederlab Sjælland kan ledere og chefer få trænet praksisnær ledelse med udgangspunkt i individet

Forskellighed åbner nye veje til opgaveløsning

Ny vej for Joan Abildgaard Fogh med koordinatoruddannelsen på Kursuscentret KHS

Viden og indsigt giver nøglen

Uddannelsestilbud til frie værksteder er utilstrækkelige, men i samarbejde med Holco kommer nu ét