Fik ordblindeundervisning og hjælpemidler i arbejdstiden

Gratis ordblindeundervisning og lønrefusion til virksomheden

Ordblinde får hjælp til at læse videre

Køge Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge samarbejder om at give de bedste tilbud til ordblinde

Astrid Krag gæstede KHS

Det blev til en masse konstruktive uddannelsespolitiske drøftelser, da Astrid Krag besøgte KHS.

Køge Handelsskole har fået nyt logo

Når man kører forbi Campus Køge, så vil et nyt logo på facaderne på Køge Handelsskole lyse op.

Tværnationalt fokus på voksenuddannelser

Køge Handelsskole har stået i spidsen for et fint samarbejde mellem fem europæiske lande.

Lederuddannelsen har rykket mig - både som leder og menneske

Da Hans Hansen blev forfremmet til teamleder, fik han ansvar for mennesker - og ikke kun varer.