Astrid Krag gæstede KHS

Det blev til en masse konstruktive uddannelsespolitiske drøftelser, da Astrid Krag besøgte KHS.

Køge Handelsskole har fået nyt logo

Når man kører forbi Campus Køge, så vil et nyt logo på facaderne på Køge Handelsskole lyse op.

Tværnationalt fokus på voksenuddannelser

Køge Handelsskole har stået i spidsen for et fint samarbejde mellem fem europæiske lande.

Lederuddannelsen har rykket mig - både som leder og menneske

Da Hans Hansen blev forfremmet til teamleder, fik han ansvar for mennesker - og ikke kun varer.

Rollen som koordinator – kunsten at skabe fremdrift og udvikling i spændet mellem ledelse og kolleger

I en koordinerende funktion har man ofte ansvaret for, at samarbejdet mellem flere parter spiller.

Grøn strøm på Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har fået certifikat på, at al strøm, som skolen ikke selv producerer, nu er grøn.