Tværnationalt fokus på voksenuddannelser


Køge Handelsskole

Ved vejs ende: Køge Handelsskole har stået i spidsen for et fint samarbejde mellem fem europæiske lande; Danmark, Italien, Belgien, Spanien og Ungarn, hvor voksenuddannelse er blevet debatteret og nytænkt.

 

Konklusionerne fra projektet er, at alle lande har lært en masse af de forskellige holdninger og har skabt et ‘Intellektuelt Output’ via e-læringsplatform til inspiration for voksenuddannelser i alle EU-lande,” forklarer Irina Grauengaard, der sammen med Finn Arvid Olsson er projektkoordinatorer fra Køge Handelsskole.

"OLFA” projektets 4. og sidste transnationale projektmøde fandt sted i Treviso, Italien, hvor alle koordinatorer og projektdeltagere fra partnerlande mødtes for at diskutere og evaluere projektets intellektuelle output.

Under udendørs læringsaktiviteter i Treviso og Venedig stiftede OLFA-projektets partnere kendskab til historien og den fantastiske udsigt over Treviso og Venedig, Italiens naturlige og historiske arv, traditioner, skikke og kultur.

”Alle mål, opgaver og målsætninger for projektets møde blev gennemført med succes og fuldstændig opfyldt. De 5 lande arbejde hen imod vores næste mål og projekter”, slutter Finn Arvid.


Info om OLFA
Det tre-årige projekt er en del af EU-programmet ERASMUS+ og går under navnet Strategic Partnership-projekt for voksenuddannelse – ’Financial Literacy Training for "Outside the Labour Force Adults’. Interesserede kan læse mere om OLFA-projektet på facebook:

https://www.facebook.com/olfa.strategicpartnership og instagram: olfa_project

Astrid Krag gæstede KHS

Det blev til en masse konstruktive uddannelsespolitiske drøftelser, da Astrid Krag besøgte KHS.

Besøgsdag den 28. februar 2023

I tvivl om dit uddannelsesvalg? Besøg KHS den 28. februar mellem kl. 16-18.

En masse unge mennesker blev inspireret

Åbent hus var et tilløbsstykke: Overvældende mange unge og deres forældre var forbi.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge