Grøn strøm på Køge Handelsskole


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har fået certifikat på, at al strøm, som skolen ikke selv producerer, nu er grøn. ”Aftalen er indgået, da skolens mål er blive mere bæredygtig – vi sigter mod at blive helt selvforsynende med egen strøm fra solceller,” fortæller Stig Johansen, direktør på Køge Handelsskole.

Solceller på Køge Handelsskoles tag. Flere er på vej.

Køge Handelsskole vil være selvforsynende med egen strøm fra solceller. Men indtil da har skolen har indgået aftale med Centrica Energy Trading om, at al strøm som skolen ikke selv producerer, er grøn. Strømmen kommer således udelukkende fra danske vindmøller og solpaneler. 

”Cirka 20 procent af skolens strømforbrug kommer i dag fra egne solceller, men vi ønsker at blive en langt grønnere skole. Derfor har vi til en start fået certifikat på, at den strøm, vi ikke producerer selv, er grøn. Det handler om at skabe en større bevidsthed hos os alle i hverdagen. Det gælder hele vejen rundt; både hos medarbejdere, undervisere og elever,” siger Stig Johansen.

Strømmen på Køge Handelsskole lyser grønt
”Vi skal alle gøre hvad vi kan ift. verdens klimaproblemer. Vi skal alle være med til at indtænke bæredygtig adfærd og grønnere løsninger. Det bliver også et større fokus i vores undervisning, f.eks. skal vores elever inddrages i arbejdet med at mindske skolens energiforbrug efter sommerferien,” fortæller Stig Johansen.

Det grønne fokus er allerede skudt i gang, f.eks. i skolens tværnationale projektsamarbejde ”Act Local Think Global” under EU’s uddannelsesprogram Erasmus+, hvor eleverne arbejder med at mindske og eliminere de negative påvirkninger af affald sammen med elever fra andre lande.

Astrid Krag gæstede KHS

Det blev til en masse konstruktive uddannelsespolitiske drøftelser, da Astrid Krag besøgte KHS.

Besøgsdag den 28. februar 2023

I tvivl om dit uddannelsesvalg? Besøg KHS den 28. februar mellem kl. 16-18.

En masse unge mennesker blev inspireret

Åbent hus var et tilløbsstykke: Overvældende mange unge og deres forældre var forbi.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge