Om Køge Handelsskole

Køge Handelsskole er en stor regional uddannelsesvirksomhed. I tæt samarbejde med erhvervslivet - virksomheder og organisationer - udvikler vi uddannelser, aktiviteter, projekter mv. på alle niveauer. 

VÆRDIER, KOMPETENCER & VIRKSOMHEDSKULTUR 
Hos os er der mange jubilæer. Og det er i vores øjne en styrke. Man bliver her ofte i mange år, og vores kollegaer siger, at de vælger at blive, fordi her er højt til loftet, frihed under ansvar, og at nysgerrighed og initiativ belønnes. Vi er glade for at være en virksomhed, med mange forskellige faggrupper, som sammen skaber en fælles dynamik på tværs samt individer, der sætter et personligt aftryk.

Det er en værdi, at vi bevarer nysgerrigheden og de faglige ambitioner gennem hele karrieren.

Vores medarbejderes værdier og kompetencer er også organisationens, og det er vi stolte af:
• Vi er professionelle og toneangivende
• Vi er attraktive samarbejdspartnere
• Vi er nytænkende, nysgerrige og kreative
• Vi har et organisatorisk forandringssyn
• Vi sætter altid læring i centrum

Glæden for Køge Handelsskole gør sig også gældende blandt vores elever, studerende, kursister og nære samarbejdspartnere. Det kommer til udtryk i trivelsundersøgelser og evalueringer, hvor vi fremhæves på forskellige parametre fx vores engagement, professionalisme og nærhed til elever, studerende og kunder. Vi sætter stor pris på vores gode relationer til alle, vi møder.

På Køge Handelsskole har vi respekt for alle uanset køn, race, religion og seksuel orientering. Vi værner om det danske demokrati og værdier, og vi overholder internationale menneskerettigheder. Alle skal uanset baggrund behandles med ligeværdighed og respekt.

STRATEGISKE MÅL
Køge Handelsskole er en netværksorganisation, som indgår i mange samarbejder. Vi vil løbende sikre udviklingen som smidige samarbejdspartnere gennem mål- og ressourcebevidst planlægning, styrkelse af de organisatoriske kompetencer og stabilisering af vækst.

NETVÆRK 
Vi udvikler os i samspil med en konstant mere globaliseret omverden. Vores fokus ligger på innovative metoder, strategiske partnerskaber med erhvervsliv og uddannelsessektor, samt udvikling af redskaber til sikring af at effektivitet og kvalitet går hånd i hånd - også i fremtiden. Igennem samarbejde søger vi konstant at bryde barrierer. Både de geografiske og konventionelle af slagsen.

VISION
Vores ambitioner er på længere sigt at udgøre en aktiv samarbejdspartner i et udbygget CAMPUS Køge og sammen med de øvrige partnere i CAMPUS Køge, at udgøre regionens virksomheders foretrukne sparringspartner og videncenter.

UDVIKLINGSMULIGHEDER 
Vi investerer løbende i et stadigt højere fagligt niveau, igennem efter- og videreuddannelse af vores medarbejdere. Den interne kompetenceudvikling er ligeledes et fælles projekt, der tages meget seriøst på alle niveauer.

Uddannelser og udbud
Køge Handelsskole er i dag et etableret varemærke for uddannelser og aktiviteter på hele uddannelsestrappen af høj kvalitet:
• Handelsgymnasium (HHX) 
• EUX & EUD Business (erhvervsuddannelse for unge) og Hovedforløb  
• Erhvervsuddannelser til voksne – såvel EUV Business som EUV forløb for studenter 
• Praktikcenter Køge 
• Kursuscentret KHS - kurser, uddannelsesforløb, konsulentydelser, efteruddannelse og organisationsudvikling for private og offentlige kunder
• Vi distribuerer og/eller udbyder AMU-, Akademi- og Diplomuddannelser. Zealand - Sjællands Erhvervsakademi har udbudsretten på AU og Diplomuddannelse i ledelse, mens vi har på AMU og Den Offentlige lederuddannelse

CAMPUS Køge
Køge Handelsskole er central medspiller i CAMPUS Køge, som i disse år skyder op. I samarbejdet indgår ud over KHS, Zealand, EUC Sjælland, Køge Kommune, UUV, ZBC og flere kommer til.

Organisation, omsætning og fysiske rammer
Køge Handelsskole har ca. 210 ansatte fordelt på undervisning, administration og service. Alle uddannelser og centre har hjemme på Uddannelsesvej og Campusbuen i CAMPUS Køge.

Køge Handelsskole - Hovedafdeling

Uddannelsesvej 20
4600 Køge
Tlf: +45 5667 0400
E-mail: khs@khs.dk