Tilmelding AMU beskæftigede

Som privat kunde, virksomhedskunde, efterlønner, pensionist eller privat kunde på orlov skal du tilmelde dig via www.efteruddannelse.dk og søge på det kviknummer, der er knyttet til det enkelte kursus. Du kan også søge på fagets titel.

Klik her for at komme direkte til www.voksenuddannelse.dk Her kan du også finde brugerguides og vejledning til tilmelding og/eller ansøgning om VEU-godtgørelse via www.voksenuddannelse.dk

 

Udeblivelses- og afmeldingsgebyrer
Der er indført udeblivelses- og afmeldingsgebyrer pr. 1. december 2008. Dette gælder for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere på en AMU-uddannelse eller enkeltfag optaget i en Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB).

Udeblivelse
Ved deltagerens udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

  • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
  • DKK 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Framelding

Ved en tilmeldt deltagers framelding senere end 1 uge før uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

  • DKK 1.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
  • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift:

  • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald
  • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden
  • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
  • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning


Tillægsydelser
Ekstraomkostninger i forbindelse med  virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold
Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Er du i tvivl om tilmelding? 
Så ring eller skriv til en af vores kursussekretærer: