Realkompetencevurdering

Hvis du er 25 år eller ældre og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du have en realkompetencevurdering. Dette kan ske på følgende måder:

  • Du kan kontakte Køge Handelsskoles RKV-vejleder
  • Du kan tilmelde dig på optagelse.dk. Du vil blive optaget i uddannelsen, og din kompetenceafklaring vil foregå som det første i uddannelsen
  • En realkompetencevurdering kan dog også gennemføres efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse og finder da sted forud for optagelsen til uddannelsen. I det tilfælde skal du tilmelde dig på efteruddannelse.dk
  • Dit jobcenter kan bestille en realkompetencevurdering til dig
  • Hvis du påbegynder din uddannelse i virksomheden, udgør din uddannelsesaftale tilmeldingen til uddannelsen. I dette tilfælde foregår kompetenceafklaringen i starten af dit praktikophold

Du vil få en vurdering af dine praktiske og teoretiske kompetencer målt op mod målene for den uddannelse, du ønsker. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Køge Handelsskoles RKV-vejleder guider dig og udarbejder din personlige uddannelsesplan. Hvis du har en uddannelsesaftale, medvirker din arbejdsgiver i tilrettelæggelsen af din uddannelse.

Der er tre spor i en realkompetencevurdering:

EUV 1
Du har mere en 2 års relevant erhvervserfaring og får merit for grundforløb og hovedforløb. Du skal gennemføre og bestå dine skoleophold, skrive fagprøve og bestå eksamen. Dette forløb kan gennemføres som et Uddannelsesløft.
Hvis du ønsker en Kontoruddannelse, skal du være opmærksom på, at du skal have en studentereksamen eller gennemføre en EUX for at kunne gennemføre uddannelsen som EUV 1.

EUV 2
Du har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller en studentereksamen, der giver afkortning af dit hovedforløb.

EUV 3
Du har ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse, og skal gennemføre et fuldt grund- og hovedforløb.

Dit EUV-spor vil blive vurderet til en RKV samtale og afhænger af dine tidligere uddannelser og erhvervserfaring.

KONTAKT
RKV vejleder, Pernille Røn Bærensen