Medarbejdere på Kursuscentret KHS

Charlotte Due
Kursuschef
Charlotte Due er daglig leder af Kursuscentret KHS, og har det overordnede ansvar for at Kursuscentret er en foretrukken uddannelsespartner. Med et stort fokus på at matche de rette efteruddannelsestilbud med samfundets behov for kompetenceløft. Kerneopgaven er at gøre Danmark dygtigere med udgangspunkt i den enkelte. Charlotte har være ansat på KHS i 24 år i forskellige stillinger. De sidste mange år har hun beskæftiget sig med kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i både offentlige og private virksomheder.
Kontakt: cd@khs.dk / 2945 0275

Gorm Steen Johansen
Kundechef
Gorm Steen Johansen arbejder med kunderelationer og forretningsvikling. Han har lang erfaring med at designe samt implementere kursusforløb for især store landsdækkende virksomheder på tværs af brancher. Han har fokus på at skabe mangeårige relationer med samarbejdspartnere og opbygge nye relationer via netværk og projekter. Han har tidligere arbejdet hos Dansk Erhverv og Niels Brock.
Kontakt: gojo@khs.dk / 5180 2067
Rikke Lunde Madsen
Udviklingskonsulent
Rikke lunde Madsen har livslang erfaring inden for ledelse, kommunikation, facilitering og teamudvikling. Hun underviser på vores lederuddannelser: Den Grundlæggende Lederuddannelse, AU (akademiuddannelse) i ledelse og på Diplomuddannelsen i ledelse. Hun arbejder desuden med ledelsessparring, og med at udvikle og undervise på særligt tilrettelagte forløb for virksomheder og organisationer – både for ledere og medarbejdere fx med fokus på trivsel og samarbejde samt udvikling af teams.
Hun er uddannet cand.mag. og har en fortid som HR-udviklingskonsulent og leder i det offentlige og har derfor mange års praktisk erfaring at trække på som underviser, konsulent og sparringspartner.
Kontakt: rlm@khs.dk
Tina Lindstorff Nielsen
Underviser og konsulent
Tina Lindstorff Nielsen brænder for at lære medarbejdere og virksomheder at blive bedre til at dele viden i virksomheden via digitale værktøjer. Hun underviser på flere IT-kurser og i teknologiforståelse, i kommunikation og præsentationsteknik samt markedsføring på Koordinatoruddannelsen, samt flere forskellige ledelseskurser både på Koordinatoruddannelsen og Den Grundlæggende lederuddannelse f.eks. teamsamarbejde og mødeledelse, forandringsledelse samt anerkendende ledelse. Hun er desuden konsulent på flere internationale og nationale projekter, hvor formålet er at igangsætte og vedligeholde digitaliseringsindsatser, som vejen til øget samarbejde og vækst i virksomheder.
Konsulent
Sideløbende med undervisningen på Kursuscentret, arbejder Tina Lindstorff Nielsen som konsulent, og hjælper virksomheder og organisationer med at strømline deres digitale strategi. Hun arbejder desuden med flere digitale projekter for små og mellemstore virksomheder og organisationer - fx digitalisering af AMU-uddannelsen, og for Femern Bælt, hvor hun er med til at udvikle videndeling via digitale læringsforløb til entreprenører og leverandører.
Baggrund
Tina Lindstorff Nielsen har en forhistorie som datamatiker, og har siden 1998 undervist på flere merkantile og tekniske erhvervsskoler, og har arbejdet som teamleder, systemadministrator og IT supporter – hun har hele vejen kombineret undervisning med arbejdet i erhvervslivet for at have fingrene ’i det virkelige liv’ til gavn for hendes undervisning.
Kontakt: tmni@khs.dk 
Katja Nordstrand Lorentzen
Uddannelsessekretær
Katja Nordstrand Lorentzen arbejder med alle opgaver inden for kursusadministration, og har daglig kontakt med kursister, virksomheder, jobcentre mv. Hun har styr på reglerne om hvordan virksomheder kan modtage VEU godtgørelse, når de sender deres medarbejdere på efteruddannelsesforløb, og er desuden skarp til at tilrettelægge AMU forløb for ledige samt virksomheder, der ønsker at skræddersy et særligt tilrettelagt forløb for deres medarbejdere. Hun er altid klar til at vejlede og svare på spørgsmål om de mange efteruddannelsesmuligheder og arbejder samtidig med markedsføring og evaluering af uddannelserne.
Medarbejderudvikling og efteruddannelse har altid været en del af Katja Nordstrand Lorentzens DNA. Fx har hun tidligere arbejdet med efteruddannelse hos KL (Kommunernes Landsforening).
Kontakt: kml@khs.dk / 9134 6651
Mette Grasberger
Uddannelsessekretær
Mette Grasberger arbejder som uddannelsessekretær og varetager mange arbejdsopgaver fx med AMU-uddannelserne og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Hun sidder med underviserplanlægning, materialer om kurser og uddannelser, redigering af hjemmesiderne khskurser.dk samt centerfordiplomledelse.dk og har løbende kontakt til kursister, jobcentre og virksomheder ifm vejledning om kurser og uddannelser. Hendes arbejdsopgaver indebærer også fakturering og evaluering af uddannelserne.
Kontakt: mgra@khs.dk / 9134 6652
Mette Koch
Leder af FVU & OBU
Mette Koch står for den daglige ledelse af FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning) på Kursuscentret KHS. Her jonglerer hun med at matche behovet for undervisningstilbud med ønsker fra omverden - i samarbejde med en bred kontaktflade til kursister, virksomheder, sagsbehandlere og kolleger.
Kontakt: mko@khs.dk / 2232 1340
Mette Skou Jensen
Kursussekretær
Mette Skou Jensen er som regel den første man møder i telefonen hos FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning) på Kursuscentret KHS. Hun arbejder med alt det administrative, og det er hende man ringer til, når man skal have tid til en vurdering af om man skal gå til undervisning i dansk, matematik eller ordblindeundervisning. Hun er bindeled mellem kursister og undervisere, og koordinerer fx test af kursister og oprettelse af hold.
Kontakt: msj@khs.dk / 9134 6616
Malene Priisholm Lørup
Ordblinde underviser
Malene Priisholm Lørup tester og udreder kursister for ordblindhed og underviser ordblinde
kursister både på dag- og aftenhold samt ude hos virksomheder. Kursister skal møde op for at tage ordblindetesten, der foregår digitalt. Testen viser blot om man er ordblind eller ej. Hvis testen viser ordblindhed, tilbydes kursisten efterfølgende en udredning, der giver et præcist billede af hvor kursisten har brug for hjælp. Udredningen foregår med nogle læse- og staveprøver.
Kontakt: mapl@khs.dk
Henrik Raabye
Ordblinde underviser
Henrik Raabye hjælper kursister med deres sproglige udvikling, og giver dem redskaber til at lære mere dansk. Undervisningen foregår mest i små hold – afhængig af de tidspunkter, hvor kursisterne kan. Han underviser desuden ude hos virksomhederne, der modtager lønkompensation for den tid, deres medarbejdere er til undervisning. 
Kontakt: hera@khs.dk
Finn Arvid Olsson
Projekt, kvalitets og international chef
Finn Arvid Olsson er ansvarlig for danske og internationale projekter på Køge Handelsskole, der er med til at udvikle eleverne, medarbejderne samt erhvervslivet. Sidstnævnte har fokus på kompetenceudvikling hos regionale samt lokale virksomheder, som en del af erhvervsprojekterne for Kursuscentret KHS. Her udvikles skræddersyet forløb til virksomhederne, der fx har brug for at opruste digitaliseringen af administration og produktion, ledelsescoaching eller efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere.
De internationale projekter indebærer samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, hvor elever og undervisere samarbejder tværnationalt og tager afsted på udveksling. Her er projekterne med til at udvikle undervisningen samt elevernes kulturforståelse. Partnerskabs projekterne handler fx om bedre integration og miljørigtig affaldssortering.
De nationale projekter handler primært om alt, der kan gøre hverdagen bedre for unge fx ungdomsprojekter, der skal forebygge studiefrafald eller sætte fokus på sundhed blandt unge eller lette overgangen fra skole til praktik. 
Kontakt: fao@khs.dk / 2486 9915