IKV (Individuel kompetencevurdering) i AMU

Formålet med IKV i AMU er at give den enkelte deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i forhold til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser. Dels med henblik på at styrke den enkeltes job- og beskæftigelsesmuligheder igennem formel anerkendelse af realkompetencer. Dels med henblik på individuelt tilpasset og planlagt uddannelse inden for AMU-lovens rammer.

IKV i AMU giver den enkelte IKV-deltager mulighed for at få vurderet og få dokumentation for sine realkompetencer - uanset hvor og hvordan de er erhvervet. De kompetencer, som en IKV-deltager kan få vurderet og anerkendt ved at gennemføre IKV, svarer til de kompetencer, som beskrives i de centralt godkendte mål for arbejdsmarkedsuddannelser eller for enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Hensigten med IKV i AMU er at undgå, at en person bruger tid på at uddanne sig i noget, vedkommende kan og ved i forvejen, i stedet for at bruge tid på at bygge videre på det lærte og lære nyt. En uddannelsesinstitution kan kun gennemføre en individuel kompetencevurdering i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser, disses delmål eller enkeltfag, der hører under de fælles kompetence-beskrivelser, som uddannelsesinstitutionen er godkendt til at udbyde.

På Kursuscentret har du mulighed for at få IKV på følgende jobområder (FKB) som skolen er godkendt til at udbyde:

Viden- og forretningsservice (se alle fagmoduler på linket)

Ledelse (se alle fagmoduler på linket)

Det er gratis at få foretaget en IKV, hvis du er i job.
Hvis du er ledig, skal dit Jobcenter bestille og betale din IKV.

Proces for anerkendelse af realkompetencer i AMU

Det skal du gøre
Hvis du ønsker at blive realkompetencevurderet i forhold til et eller flere konkrete uddannelsesmål eller uddannelsesforløb (sammensat af flere uddannelsesmål) kan du kontakte Kursuscentret for at drøfte, hvilke uddannelsesmål, der kan være relevante samt at du helt overordnet kan blive informeret om procedurerne og få tildelt en kontaktperson.

Det kan være svært at overskue, hvad du selv skal gøre, og hvad du kan få hjælp til. Derfor vil vi gerne i dialog med dig, inden du går i gang, så vi kan informere dig godt om processen samt generel information og rådgivning om RKV-ordningerne i uddannelserne.

Kontaktinfo
Kursussekretær Mette Grasberger
mgra@khs.dk / 91346652

Kursussekretær Katja Lorentzen
kml@khs.dk / 91346651

Identifikation og dokumentation af realkompetencer
Du skal herefter indsamle relevant dokumentation og andre beskrivelser af de realkompetencer, som du mener at have i forhold til et eller flere uddannelsesmål.

Du kan f.eks. beskrive dine relevante erfaringer fra ansættelser, frivilligt arbejde, idrætsforeninger, mv.

Du kan med fordel inddrage
Det anbefales at inddrage ”min kompetencemappe”, som er et digitalt værktøj, der har til formål at gøre det let og overskueligt at dokumentere sine realkompetencer.

Du skal herefter sende dokumentationen til den kontaktperson, som du har fået i forbindelse med din henvendelse. Vi vil herefter lave en aftale om, et individuelt tilrettelagt vurderingsforløb, hvor du får mulighed for at demonstrere dine realkompetencer inden for det ønskede jobområde.

Eksempler på vurderingsmetode kan være din dokumentation, et interview eller en prøve.

En individuel kompetencevurdering kan vare fra en halv dag til 5 dage. For to-sprogede op til 10 dage.

Anerkendte kompetencer
Uddannelsesinstitutionen kan udstede dokumentation for anerkendte kompetencer i form af et:

  • AMU-bevis, når uddannelsesinstitutionen vurderer, at deltageren har kompetencer, der svarer til en hel arbejdsmarkedsuddannelse, et enkeltfag eller delmål tilkoblet en fælles kompetence-beskrivelse.
  • kompetencebevis, når uddannelsesinstitutionen vurderer, at deltageren har kompetencer, der svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse, et enkeltfag eller delmål tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse

IKV bygger på følgende lovgivning
Såfremt der ikke udstedes et AMU-bevis eller et kompetencebevis, skal institutionen udarbejde en uddannelsesplan, der tager afsæt i deltagerens anerkendte kompetencer og indeholder de arbejdsmarkedsuddannelser, som deltageren skal gennemføre for at nå sit kompetencemål.

Lovgivning om IKV