Gratis uddannelse for ledige – se her hvordan

Er du ledig, har du en unik mulighed for at finpudse dine kompetencer. Kursuscentret KHS tilbyder en række spændende kurser særligt tilrettelagt til dig, der er ledig. Beskæftigede kan også deltage på kurserne. 

Den landsdækkende positivliste - Seks ugers jobrettet uddannelse

De regionale positivlister

Hvad er jobrettet uddannelse?
Som nyledig dagpengemodtager har du efter 5 ugers ledighed ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i de første 9 måneder af din ledighed, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, er det inden for de første 6 måneders ledighed. Uddannelsen bevilges af din A-kasse, og det er ganske gratis for dig.

Seks ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

  • ufaglærte
  • faglærte
  • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på under jobrettet uddannelse?
- Den landsdækkende positivliste

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.
Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

Se Positivlisten på dette link til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Sådan bliver du tilmeldt jobrettet uddannelse
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.
Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne:
Katja Lorentzen, kml@khs.dk, 9134 6651
Mette Grasberger, mgra@khs.dk, 9134 6652

Via de regionale positivlister tilbydes ledige korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der udarbejdes positivlister regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i de enkelte regioner. Herved får dagpengemodtagerne bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på?
- De regionale positivlister
Der kan vælges mellem særlige forløb på de regionale positivlister, der fornys henholdsvis 1. april og 1. oktober men revideres løbende henover året.

Se den regionale positivliste for RAR - Sjælland

Se den regionale positivliste for RAR - Hovedstaden

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte forløb, om det er med på en af de regionale positivlister.

Tilmelding
Tilmelding foregår via jobcentret

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne:
Katja Lorentzen, kml@khs.dk, 9134 6651
Mette Grasberger, mgra@khs.dk, 9134 6652

Som ledig skal du lave en aftale med din A-kasse eller jobcenter om deltagelse på et kursus, og herunder kan du se det aktuelle udbud for ledige på Kursuscentret KHS: 

 

Karrierevejledning – stimulerer din nysgerrighed rettet mod uddannelse!
Er du jobsøgende, men mangler du motivation, fokus og mål? – Kursuscentret KHS tilbyder intensive vejledningsforløb målrettet job. Forløbene har fokus på dig, og vi hjælper dig med at se muligheder i dit CV og i dine kompetencer.

Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere om karrierevejledningsforløbet her