Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Den Offentlige Lederuddannelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den offentlige sektor, men ledere fra den private sektor kan også have stort udbytte af uddannelsen. Den typiske studerende har ledelseserfaring eller er på vej mod et lederjob.

Deltagerne er typisk personaleledere, skole- og projektledere, institutionsledere, teamledere eller koordinatorer.

Diplomlederuddannelsen består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS og tre valgfri moduler på hver 5 ECTS og et afgangsprojekt på 15 ECTS-point. I alt 60 ECTS point.

OBLIGATORISKE MODULER
(10 ECTS pr. modul)
VALGFRIE MODULER
(5 ECTS pr. modul)

SPECIALE MODUL
(15 ECTS)

Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring

Modul 2 - Ledelse af medarbejder og faglig udvikling     

Modul 3 - Organisation, udvikling og samskabelse 

Projektledelse

Coaching

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Ledelse og facilitering                                

Specialemodulet relaterer til studiets moduler, hvor arbejdet uddybes og gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.


Modulerne
De tre standardmoduler har et generelt sigte. Ved valgmodulerne og specialemodulet har du mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion eller branche. Fælles for både standardmoduler og valgmoduler er, at der i undervisningen som hovedregel tages udgangspunkt i deltagernes egne jobmæssige erfaringer.

Specialemodulet relaterer til studiets moduler og her uddybes arbejdet. Specialemodulet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, introduktionskursus og selvstudium.

Undervisningsform
Undervisnings- og arbejdsformen baseres på samspil og refleksion mellem det teoretiske grundlag og med kobling løbende til deltagernes praksis. Der vekselvirkes i løbet af undervisningsdagen mellem forskellige pædagogiske metodikker (forelæsning, fælles dialog, individuel refleksion, gruppebearbejdelse og de studerendes eget rum for erfaringsudveksling og refleksion).

Tilrettelæggelse
Udbuddet er tilrettelagt sådan, at Den Offentlige Lederuddannelse kan gennemføres som et deltidsstudium og det til sige med undervisning i dagtimerne. Samlet set vil uddannelsen kunne gennemføres på 3 år.

Der vil være 8 undervisningsgange på  standardmodulerne (56 lektioner), og 4 undervisningsgange (28 lektioner) på valgmodulerne. Det er muligt at aftale fleksible undervisningsforløb, fx for institutioner, der vælger at lade en større ledergruppe deltage. 

Undervisning og vejledning varetages af rutinerede undervisere, der alle er godkendt i forhold til Den Offentlige Lederuddannelse.

Arbejdsbelastning
Hvert modul har en belastning, svarende til 10 henholdsvis 5 ECTS- point eller i alt ca. 270/135 timer – inkl. selve undervisningen, vejledning og arbejde med de projekter m.v., der udgør grundlaget for en afsluttende prøve.

Adgangskrav
Deltageren skal have en uddannelse på minimum akademiniveau samt to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke umiddelbart kan opfylde kravet, tilbyder vi at gennemføre en realkompetencevurdering på baggrund af job- og uddannelsesmæssige forudsætninger. Realkompetencevurderingen – som kan føre til udstedelse af et adgangsbevis – gennemføres af f.eks. Zealand – Sjællands Erhvervsakademi er gratis.

Center for Diplomledelse yder studievejledning, både i forhold til adgangsbetingelserne, men også mere generelt til studiet, studiets indhold og gældende meritregler mellem Den Offentlige Lederuddannelse og Diplomuddannelse i ledelse.