Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelse udbydes som åben uddannelse og er praksisnær efteruddannelse for alle der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

AMU-kurser er korte kurser eller sammensatte forløb, der giver den enkelte kompetencer, der kan bruges med det samme – fx i jobbet, til jobsøgning, til brancheskift og personlig udvikling.

Formålet med arbejdsmarkedsuddannelser er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer og sikre, at medarbejdere er bedst muligt rustet til udfordringerne på det nutidige og fremtidige arbejdsmarked.

AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurser er kompetencegivende og har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelser er både praktisk og teoretisk, og målet er at give kursisten kompetencer, der umiddelbart kan anvendes i jobbet.

Er man uddannet til og med erhvervsuddannelsesniveau skal man betale et mindre deltagergebyr og man har mulighed for løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. Har du en videregående uddannelse kan du også deltage, men uden tilskud.

Efteruddannelsesudvalg HAKL
Køge Handelsskole hører under efteruddannelsesudvalget HAKL Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL), varetager landsdækkende uddannelsesopgaver inden for handel, salg, videnservice, it, administration, kommunikation, ledelse, medie mm. på området for voksen- og efteruddannelse. Læs mere om HAKL her

6-uger jobrettet uddannelse for jobsøgende
Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Vi udbyder 6 ugers jobrettet uddannelse, som er sammensat af AMU-kurser fra den landsdækkende eller regionale positivliste. . Det vil fremgå af det enkelte forløb, om det er med på positivlisterne. Hvis du er i tvivl og har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kursusadministrationen på infokhskurser@khs.dk / 9134 6651 eller 9134 6652

Læs mere om 6-ugers jobrettet uddannelse og positivlister her

Hvis du er jobsøgende, så kan du søge om at få et 6-ugers uddannelsesforløb betalt af dit jobcenter eller din a-kasse.

Hvis kurset er på den landsdækkende positivliste, kan du søge via din a-kasse.

Hvis kurset er på den regionale positivliste, kan du søge gennem jobcentret.

Prøver i AMU
Langt de fleste AMU-kurser bliver afsluttet med en kort prøve. Enten en multiple choice test eller en casebaseret prøve som ligger inden undervisningen slutter på sidste dag.
Du vil som kursist få meget mere information af din underviser ved kursets start.

Resultatet af prøven (bestået/ikke bestået) vil du få fra din underviser eller studieadministrationen, så hurtigt som muligt og senest en uge efter. Du får mulighed for at gå til omprøve, hvis resultat af prøven er ikke bestået.

For virksomheder
Det er muligt for en virksomhed, at gennemføre konkrete AMU-kurser, som kan opfylde virksomhedens kompetencebehov. Kontakt gerne kundechef Gorm Johansen gojo@khs.dk / 5180 2067, for at lave en god uddannelsesplanlægning. Der er også mulighed for at kurserne gennemføres på virksomheden.

Tillægspriser
Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.Der kan opkræves op til kr. 140,- pr. deltager/pr. dag jfr. budget der udarbejdes for tillægsbeløbet.

Betaling for uopfyldte hold
Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

”Tomme pladser” faktureres til den fulde takst pr. tomplads. (Samme pris som deltagerprisen for deltagere uden for AMU-målgruppen). Aftale om køb af tompladser kan tidligst indgås 5 dage før kursusstart.

Udeblivelses- og afmeldingsgebyrer
Der er indført udeblivelses- og afmeldingsgebyrer pr. 1. december 2008. Dette gælder for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere på en AMU-uddannelse eller enkeltfag optaget i en Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB).

Udeblivelse
Ved deltagerens udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • DKK 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Framelding
Ved en tilmeldt deltagers framelding senere end 1 uge før uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • DKK 1.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning

 

Fakta om AMU

 • Varighed typisk 1 – 3 dage
 • Lav deltagerbetaling
 • Mulighed for VEU/løntabsgodtgørelse
 • Intet hjemmearbejde
 • Afsluttes med en kort prøve, bestået/ikke bestået
 • Der udstedes kompetencegivende uddannelsesbevis ved bestået prøve

Kvalitet

FKB-godkendelser:

Kompetencebeskrivelse: Periode / Godkendelsestype

Aktuelle udbudsgodkendelser (pdf)

Samlet aktuelt udbud af AMU-kurser