Teamledelse i praksis

Virksomheder organiserer sig i stor udstrækning gennem grupper og selvstyrende team i forsøget på bl.a. at opnå øget fleksibilitet, effektivitet, positiv synergi, videndeling og problemløsning. Desværre opstår gode og velfungerende team ikke nødvendigvis automatisk. Det kræver viden og indsigt at udvikle og vedligeholde det gode team og skabe de fordele et velfungerende team kan levere.

Målgruppe 
Forløbet henvender sig både til nye og mere erfarne teamledere, både beskæftigede og ledige, der har behov for at tilegne sig grundlæggende teoretiske kundskaber omkring ledelse og coaching af teams. Uddannelsen henvender sig også til dig, der ikke er teamleder men ønsker mere indsigt i ledelse og coaching.

Undervisningsform
Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling. Vi tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og de udfordringer man oplever i sin dagligdag som leder eller teammedarbejder og de deraf følgende udviklingsområder.

Hvert fag afsluttes med en mindre prøve.

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

  • I aktivering
  • Revalidend
  • Flexjobvisiteret
  • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Startdato

11-09-2023

Slutdato

09-11-2023

Varighed
8 dage

Undervisningstidspunkt
Kl. 8.30 - 15.54


Antal deltagere
Min. 16 deltagere


Kviknummer
259401amuteam3723


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen kr. 1.408,- kr. For deltagere med en uddannelse højere end erhvervsuddannelsesniveau eller ledige (Kommune/Jobcenter betaler) kr. 4.643,20. Alle priser er de gældende i 2022 og reguleres med Finanslov 2023.


Tilmeldingsfrist
24-08-2023

VEU-godtgørelse
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Læs mere på www.veug.dk. VEU-godtgørelse søges elektronisk samtidig med tilmeldingen via www.voksenuddannelse.dk

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole