Karrierevejledning

Køb et klippekort

Kursuscentret KHS tilbyder et forløb, hvor du kan købe et klippekort til tre sessioners karrierevejledning. Prisen er 2.675 kr. inkl. moms. Klippekortet kan rekvireres ved direkte kontakt til Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole eller for ledige gennem Jobcentret.

Hvad er den rette karrierevej for dig?
Hvordan ser din karriere ud om 2, 5 eller 10 år? Vores karrierer er lige så forskellige, som vi er som mennesker. Nogen bevæger sig konstant opad i hierarkiet. Andre bevæger sig opad, nedad, sidelæns og måske opad igen. Nogle har hyppige jobskifte, andre lange ansættelser. Mange har pauser i deres arbejdsliv. Kortere eller længerevarende. Frivillige eller ufrivillige. Der er ikke nogen facitliste på et godt arbejdsliv. Det vigtigste er, at dit næste valg af job, uddannelse eller virksomhedsopstart passer til dig med dine særlige kompetencer og egenskaber samt din aktuelle livssituation og drømme for fremtiden.

Karrierevejledningen på KHS støtter dig til at træffe det valg. Og til at komme et skridt tættere på dit mål for dit arbejdsliv på kort og på længere sigt.

Vejledningens varighed og indhold
Karrierevejledningen består af 3 sessioner a 45 minutters varighed. Du kan tilkøbe ekstra vejledningstimer efter behov. Mellem sessionerne arbejder du med nogle opgaver, da dine overvejelser i tiden dér er lige så vigtige for dit udbytte af karrierevejledningen, som vores samtaler. Samtalerne er fortrolige, også selvom din arbejdsplads eller jobcenter betaler.

SESSION 1.  
Vi taler om, hvad du har behov for, og afklarer, hvor du gerne vil hen med dit arbejdsliv. Sammen kortlægger dine personlige egenskaber og faglige kompetencer, indkredser dine ønsker for din karriere på sigt, og sætter ord på din særlige faglige og personlige profil. Vi indkredser også, hvilke indre eller ydre omstændigheder, der kan hhv. fremme eller hæmme, at du opnår dine karriereønsker, eller har indflydelse på, om du åbner op eller afskærer dig fra nogle karrieremuligheder. Vi opstiller mål for vejledningen, og du får en hjemmeopgave for.

SESSION 2 OG 3.
Vi samler op på hjemmeopgaven, og vurderer, om den har rykket ved dine mål og overvejelser om din karriere. Det er dig, som sætter dagsordenen for møderne, men på møde 2 og 3 kan vi f.eks. arbejde med emner som:

  • Ansøgning og cv
  • Forberedelse til jobsamtale
  • Jobsøgningsstrategi og -plan
  • Afklaring af brancheskift
  • Den gode opstart på dit nye job
  • Work-life balance.

Målgruppe:

  • Jobsøgende, der henvises af Køge Jobcenter
  • Tidligere kursister, der ønsker at arbejde videre med emner fra deres uddannelse eller kursusforløb på KHS
  • Private personer, der overvejer job- eller brancheskift.

Vejleder:

Vores karrierevejleder arbejder efter et værdisæt om at møde hver borger med et ressourceblik og en intention om at guide i den retning, som giver mening for den enkelte.

 


Maren Grosen

er oprindeligt uddannet dramaturg fra Århus Universitet og har desuden en diplomuddannelse fra UCC i Demokrati- og samskabelsesprocesser. Maren har inden for det kunstneriske, det boligsociale og det pædagogiske felt som leder og konsulent stor viden om at støtte mennesker i at fortælle, udvikle og formidle deres kompetencer.

 

 

 

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Pris
1 møde kr. 891,- 
3 møder kr. 2.675,- 
5 møder kr. 4.458,-

Hvert møde har en varighed på 45 minutter.

Priserne er incl. moms. Der er bindende tilmelding ved køb af 3 sessioner. Ved afmelding senere end 24 timer før en session, bruges et klip (infokhskurser@khs.dk). Skulle tilmeldte få job eller andet før alle sessioner er afholdt, er de velkomne til at fortsætte deres forløb.

Tidspunkt
Datoerne aftales mellem dig og din karrierevejleder

Karrierevejleder
Maren Grosen
Tlf: 9134 6600
E-mail: magx@khs.dk

Tilmelding hos uddannelsessekretær:

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole