JOBMAP - 40 dage med udgangspunkt i lager og produktionsbranchen

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) - 40534

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder eller søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelse.

Forløbet
Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i lager- og produktionsbranchen. Borgeren kan deltage på forløbet indtil han/hun får arbejde eller i maximalt 40 dage.

Undervisningen foregår helt eller delvist på dansk. Deltageren skal som minimum have danskkundskaber svarende til niveauet for prøve i danskuddannelse 1. Vi foretager derfor en sprogtest inden opstart. Sprogtesten foregår på dansk og består af en elektronisk test, der tager ca. 20 minutter. Efter testen vil deltageren få en kort samtale, så han/hun kan se hvilket danskniveau, han/hun er på.

Mere information om testen og tidspunkt for selve afholdelse af testen efter tilmelding.

Skulle deltageren, mod forventning, ikke nå at få taget testen før opstart på kurset, vil testen blive foretaget på første undervisningsdag på Jobmap.

Forløbet har til hensigt at oplyse deltagerne om det danske arbejdsmarkeds muligheder og understøtte deres danskkundskaber, så de bliver bedre i stand til at søge job og begå sig på en dansk arbejdsplads.

Forløbet kan gennemføres i lokalområdet efter aftale

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Varighed
40 dage

Undervisningstidspunkt
Kl. 8:30 - 15.55


Antal deltagere
Min. 14 deltagere, der optages deltagere helt frem til startdato såfremt der er plads


Adgangskrav
Deltageren skal som minimum have danskkundskaber svarende til niveauet for prøve i danskuddannelse 1. Vi foretager en sprogtest på dansk inden opstart. Testen følges op med en samtale for at vurdere deltagerens danskkundskaber og mulighed for at gennemføre uddannelsen.


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen 5.040,- kr. For deltagere med en uddannelse højere end erhvervsuddannelsesniveau eller ledige (Kommune/Jobcenter betaler) kr. 19.690,-


Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

  • I aktivering
  • Revalidend
  • Flexjobvisiteret
  • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Yderligere info

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole