Ungdomsuddannelser på Køge Handelsskole

Få en stærk ungdomsuddannelse hos os. Læs mere om de muligheder, som vi kan tilbyde dig på Køge Handelsskole.

Om KHS

Uddannelsesmuligheder for unge

EUD Business

Vil du uddannes og have et job inden for brancherne butik, handel eller event?

EUX Business

Erhvervsuddannelser med studentereksamen

HHX

På hhx-uddannelsen er der både kendte almene fag, og fag der handler om økonomi og erhvervsforhold