Plan for OBU og FVU 2020-2021

Det enkelte voksenuddannelsescenter skal udarbejde en plan for centrets udbud af FVU og ordblindeundervisning for voksne samt for driftsoverenskomstparternes udbud inden for det geografiske område, som centeret har ansvar for etablering af kapaciteten til. Planen udarbejdes på baggrund af resultatet af en løbende evaluering, revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og offentliggøres på voksenuddannelsescenterets samt driftsoverenskomstparternes hjemmesider.