Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Er du ordblind? Eller har du mistanke om, at du er ordblind? Så er der hjælp at hente – helt gratis!

Genkender du dette fra din hverdag?
• Du læser langsomt
• Det er svært at overskue teksten
• Du får ikke rigtig fat i alle ordene
• Du læser ord forkert

Sker dette når du fx skriver en sms eller en mail?
• Du har svært ved at skrive de ord du gerne vil
• Du har svært ved at kende forskel på ordene
• Du bytter om på bogstaverne
• Du har svært ved at skrive en tekst der hænger sammen

Er du i tvivl om du er ordblind?
Forudsætningen for at deltage i ordblindeundervisning er, at du er testet ordblind, og har fået udarbejdet en personlig rapport. Hvis ikke du har en rapport, men mistænker at du er ordblind, hjælper vi dig gerne videre med en elektronisk screening. Vi laver en computertest hvor du får svar med det samme. Hvis testen viser tegn på ordblindhed, laver vi en udredning med det samme. Det tager i alt ca. 2 timer.

Ordblindeundervisning for voksne
Ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at hjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder. Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.

Undervisning
Undervisningen for ordblinde foregår på små hold med 2-6 deltagere. Al undervisning bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers faglige behov og interesser.

Du får undervisning, som støtter din evne til at læse, skrive og stave. Du lærer også, hvordan du kan benytte it til at gøre det nemmere for dig at stave og læse.

Lærerne er naturligvis specialuddannede til at undervise ordblinde og bruger moderne it-værktøjer for ordblinde i undervisningen, som du naturligvis også bliver instrueret i.

Dansk som andetsprog og ordblindhed
En særlig målgruppe i OBU er borgere med dansk som andetsprog. Gruppen bliver ofte overset, da der ikke er tilstrækkelig med metoder til og faglig viden om, hvordan man underviser gruppen og kombinerer OBU og dansk som andetsprog. Køge Handelsskole er særlig gode til undervisning af denne målgruppe gennem erfaring, og dygtige lærerressourcer, og kan skræddersy forløb målrettet disse kursister.

FAKTA

Navn
Ordblindeundervisning for voksne

Andre betegnelser
OBU for voksne

Type
Grundskoleniveau mv.

Varighed
Op til 80 timers undervisning med mulighed for forlængelse

Adgangskrav
Indledende samtale og test på skolen ca. 2 timers varighed

Økonomi
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Dato & tidspunkt
Efter aftale

Varighed
Som udgangspunkt varer et OBU forløb mellem 20-80 lektioner.

Undervisning
Undervisningen foregår typisk på hold med få deltagere. Hvert forløb er skræddersyet til den enkelte.

Pris
Gratis for deltagere, der efter samtale og test har vist, at de er ordblinde.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Det er muligt at søge om SVU, hvis du er i arbejde. Se mere her: www.svu.dk

Information og kontakt
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20
4600 Køge