KHS tilbyder hjælp til ordblinde studerende

KHS TILBYDER:

  • Visitationstest (1 times varighed)
  • Udredningsrapport (2 timers varighed)
  • Ordblindeundervisning – kortere og længere forløb
  • Undervisning i både dansk og engelsk
  • Kurser i AppWriter og CD-ORD

For at være berettiget til ordblindeundervisning skal man:

  • Være testet ordblind (enten med Visitationstesten eller Den Tværgående Ordblindetest)
  • Have fået lavet supplerende læse- og stavetest, som beskriver ens vanskeligheder og styrker mere indgående
  • Have underskrevet Visitation til OBU og Samtykkeerklæring

Før screeningen kan vi tilbyde at informere om, hvad ordblindhed er, hvordan man opdager det, og hvordan man kan undervises og kompenseres.

Efter screeningen kan vi tilbyde ordblindeundervisning på små hold (4-6 kursister). Man tilbydes typisk 80 lektioner ad gangen, men dette lektionstal kan godt tilpasses til den enkeltes situation. Undervisningen kan ligge både på skole, eller på KHS; det afhænger af, hvad der vil motivere kursisten mest.

Før undervisningen går i gang eller i løbet ad de første undervisningsgange vil vi som nævnt tage de supplerende test sammen med kursisten. Det tager ca. halvanden time. Der vil blive skrevet en udredningsrapport, som kursisten får med sig. Denne rapport følger kursisten hele livet, og vil være dokumentation for ordblindhed i forhold til forlænget tid ved eksaminer, ansøgning om hjælpemidler m.m.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan, der tager udgangspunkt i kursistens behov, oftest har den sammenhæng med dennes uddannelse, evt. forberedelse mod fagprøve eller lignende.

Der indgår IT som fast del af undervisningen, og undervisning i de ordblindebaserede programmer, såsom CD-ord, AppWriter m.fl.

KHS vil naturligvis gerne sparre med eventuelle faglærere, og tilpasse undervisningen så det passer for alle parter.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

For yderligere info kontakt