Ordblindeundervisning (OBU) for voksne i virksomheder

Ordblindeundervisning skaber øget motivation og giver arbejdsglæde for den enkelte medarbejder. Selvtilliden hos medarbejderen vokser på grund af bredere kendskab til blandt andet it-hjælpemidler, som er en integreret del af undervisningen

Ordblindeundervisning for voksne
Ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at hjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder. Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for at forstå og anvende tekster, samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.

Medarbejderne vil modtage undervisning, der bliver tilpasset, så materialet er relevant. Undervisningen tager afsæt i virksomhedens daglige arbejde. Det kan blandt andet være arbejdsinstrukser eller manualer. Der vil være mellem 4-6 deltagere på holdet, og undervisningen kan afvikles i det tidsrum hvor det passer virksomheden bedst.

Mere information
Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg, hvor vi informerer om OBU-tilbuddet og giver et billede af, hvad et forløb kan tilføre netop din virksomhed. Vores kompetente medarbejdere kan også teste for ordblindhed, samt udarbejde ordblinderapporter for de medarbejdere hvor det måtte være relevant.

Ordblindeundervisning er statsligt finansieret og er derfor gratis for virksomheden, som også kan søge løntabsgodtgørelse (SVU) til medarbejderne.

 

FAKTA

Navn
Ordblindeundervisning for voksne

Andre betegnelser
OBU for voksne

Type
Grundskoleniveau mv.

Varighed
Op til 80 timers undervisning med mulighed for forlængelse

Adgangskrav
Indledende samtale og test på skolen ca. 2 timers varighed

Økonomi
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Undervisningsted

Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Dato & tidspunkt
Efter aftale

Sted
På virksomheden eller hos Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Undervisning
Undervisningen foregår typisk på hold med få deltagere. Hvert forløb er skræddersyet til den enkelte ud fra virksomhedens behov

Pris
Gratis for deltagere, der efter samtale og test har vist, at de er ordblinde.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Det er muligt at søge om SVU, hvis du er i arbejde. Se mere her: www.svu.dk

Information og kontakt
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Hent folder om OBU på virksomheder (pdf):