Forberedende voksenundervisning (FVU) for virksomheder

Vi tilbyder fagene FVU dansk, matematik, IT og engelsk til virksomheder

Stadig flere virksomheder er begyndt at gøre en særlig indsats for at få flere medarbejdere til at genopfriske eller styrke deres grundlæggende faglige færdigheder. Det sker ved hjælp af de såkaldte FVU-forløb, eller Forberedende Voksenundervisning, som FVU er en forkortelse for. Forløbene retter sig især mod ufaglærte, to-sprogede, ordblinde og andre der har udfordringer med sprog og tal samt it i deres hverdag.


Hvorfor?

 • Opkvalificering af den enkelte medarbejder
 • Fastholdelse af to-sprogede medarbejdere på et stadigt mere omstillingskrævende arbejdsmarked
 • Udvikling af medarbejderens kvalitets- og procedureforståelse samt kendskab til produktionen
 • Nedbrydning af generelle sproglige og kulturelle barrierer
 • Udvikling af den interkulturelle forståelse på virksomheden
 • Udvikling af den interne kommunikation og samarbejde
 • Udvikling af den enkeltes trivsel personligt og fagligt


Hvad tilbyder vi?
Inden vi igangsætter et kursus, afdækker vi medarbejderens faglige kundskaber (inden for det relevante fag) ved en screening (kort elektronisk test).

Sammen med virksomheden kan vi herefter afdække behovet for efteruddannelse af medarbejderen, her vil Køge Handelsskole, udover FVU, også kunne være behjælpelig med andre kurser tilpasset virksomheden.

På denne baggrund tilpasser vi et individuelt forløb for medarbejderen, herunder et eksempel ved FVU dansk:

 • Alment dansk – mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger i produktionen og i den daglige omgang
 • Forbedring af medarbejderens udtale
 • Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi
 • Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser
 • Forståelse af dansk kultur og samfund
 • Forståelse af virksomhedens normer og regler
 • FVU – særligt tilrettelagt for to-sprogede


Evaluering

Medarbejderen kan deltage i statskontrollerede test på FVU hvis det ønskes, alternativt kan der udstedes et deltagerbevis ved 80% fremmøde.

De fastsatte mål for medarbejderen og virksomheden evalueres løbende og efter afslutning af forløbet, ligesom vi kan være behjælpelige med at opstille en plan for videreudvikling af de opnåede resultater.

FAKTA

Navn
Forberedende voksenundervisning (FVU)

Type
Grundskoleniveau mv.

Varighed
40-80 lektioner pr. trin

Adgangskrav
Du skal være fyldt 18 år

Økonomi
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Undervisningsted

Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Dato & tidspunkt
Efter aftale

Sted
Undervisningen kan foregå på virksomheden i eller udenfor arbejdstiden, eller den kan foregå på Køge Handelsskole

Varighed
Varigheden af kurset afhænger af formålet med kurset og medarbejderens behov. Som udgangspunkt varer et FVU trin 40 lektioner

Undervisningen
Undervisningen foregår typisk på hold med få deltagere. Hvert forløb er tilrettelagt ud fra en individuel undervisningsplan

Pris
FVU er gratis for målgruppen. Undervisningen er også gratis for deltagere, der ved screening har vist, at de er inden for målgruppen for FVU. Det koster heller ikke noget for virksomheden

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Virksomheden kan søge om løntabsgodtgørelse for medarbejdere, hvis de opfylder betingelserne. Se mere på www.svu.dk

Information og kontakt
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Leder af FVU/OBU Mette Koch eller
kursussekretær Mette Skou Jensen

Hent folder om FVU på virksomheder (pdf):